Fondarea Societații pe Acțiuni


Societatea pe acțiuni (abreviat SA sau S.A.) este una din formele de societate comercială reglementată pe plan internațional.


Etapele pentru înființarea unei societăți pe acțiuni sunt :


I.  Desemnarea deținătorilor de acțiuni (acționarii)

Pentru demararea procedurii de fondare a companiei se prezintă actele de identitate  în original ale:

1. Fondatorilor;

2. Administratorilor;


Fondatorii companiei convin asupra deciziei privind:

 II.  Înregistrarea Societății pe Acțiuni

Perfectarea contractul de constituire în baza actelor de identitate, statutul societății pe acțiuni pentru a fi aplicat la instituția CÎS, pentru mai multe detalii accesați aici

Depunerea cererii de înregistrare pentru fondarea societății pe acțiuni.

Echipa Virtual Office înființează compania în termeni de 3 zile, sau în regim de urgență în decurs de 4 ore.


În baza invitației emise de către CÎS, este nevoie de prezența fizică a administratorului și a fondatorilor la registratorului camerei de înregistrare, pentru semnarea contractului de constituire, preluarea documentelor de fondare în original și stampila umedă.


Informativ: Pentru toate  actele de fondare este nevoie de întocmit o copie suplimentară legalizată notarial pentru păstrarea documentelor originale în safeu. Instituțiile  a căror proceduri necesită prezentarea actelor în original, se vor prezenta copiile legalizate notarial (de altfel, este nevoie de efectuarea unei copie a documentului legalizat notarial pentru prezentarea la CNPF) pentru mai multe detalii accesați aici


Informativ: Societatea pe acțiuni este responsabilă și poartă răspundere pentru  obținerea autorizațiilor, licențierilor necesare pentru desfășurarea activității  economice, înregistrarea  la instituțiile de stat conform legii (Biroul Național de Statistică, CNAS, CNAM , FISC).

Informația despre înregistrarea oficială a societății pe acțiuni și atribuirea codului fiscal se transmite în decurs de 24 ore către Inspectoratul Fiscal de Stat despre compania nou fondată, date livrate de către CÎS.

III.        Deschiderea contului bancar

Deschiderea contului bancar este posibilă la oricare din reprezentanțele băncilor comerciale licențiate în RM.

Lista băncilor din Republica Moldova  pentru mai multe detalii accesați aici

Depunerea cererii pentru deschiderea contului bancar trebuie aplicată de către administrator, prezentând în original documentele de fondare a societății și actele de identitate ale acționarilor.

Cererea se procesează în decurs de 3 zile lucrătoare în funcție de termenul de luare la evidență a contului de către Inspectoratul Fiscal de Stat.


IV. Contractarea unui registrator independent.

Ulterior, unul din registratorii independenți  urmează să monitorizeze  registrul privind lista acționarilor mai multe pentru încheierea contractului  cu privire la evidența listei acționarilor pentru prezentarea la CNPF, detalii găsiți pe  pentru mai multe detalii accesați aici


V. Înregistrarea valorilor mobiliare la Comisia Națională a Pieței Financiare.

După activarea contului bancar, acționarii depun capitalul statutar bănesc în contul societății și solicită certificatele confirmative de la bancă, în certificate se menționează acționarul și suma capitalului depus (acest certificate este necesar pentru CNPF) pentru mai multe detalii accesați  aici

Conform legii societăților pe acțiuni , stipulează legea privind piața de capital aici și instrucțiunile  privind modul de înregistrarea de stat a valorilor mobiliare pentru mai multe detalii accesați  aici

În decurs de 15 zile din momentul înregistrării de stat  a societății, administratorul urmează să depună cererea având anexate documentele menționate în articolul nr.38 din legea privind societățile pe acțiuni aici  

După examinarea documentelor de către Comisia Naționala ale actelor prezentate de  administrator, dacă nu sunt constatate abateri de la legislație, se emite hotărârea privind înregistrarea de stat a valorilor mobiliare plasate la înființarea societății cu atribuirea numărului înregistrării de stat a acțiunilor.

Odată cu  obținerea certificatul privind înregistrarea de stat a acțiunilor sale de către acționari se depune o copie cu lista sub scriitorilor și a certificatului CNPF la registrul privat unde a fost semnat  contractul privind formarea listei acționarilor și eliberarea confirmării cu privire la lista acționarilor înregistrați.

Astfel, societate pe acțiuni este fondată deplin și urmează să prezinte rapoartele necesare conform legislației în vigoare.

Pentru întrebări suplimentare cu privire la informațiile relatate mai sus despre fondarea societății pe acțiuni sau oricare altă formă organizatorică juridică, nu ezitați să ne contactați aiciDistribuie:
Solicită oferta