Servicii

servicii-virtual-office-icon

Smart Office

Smart Office este soluția potrivită pentru firmele ce se extind pe piețele noi, oficii regionale fără personal sau afacerile la domiciliu.

Smart Office oferă toate beneficiile și avantajele unui oficiu real.

Smart Office te scutește de cheltuielile în plus și îți economisește timp.

Smart Office include:

 1. 1. Găzduire sediu legal - Împreună cu acest serviciu Virtual Office îți atribuie o adresă juridică notabilă în centrul orașului Chișinău. Firmele cu un sediu social într-un complex de birouri denotă încredere și seriozitate. Clienții și partenerii își fac o impresie mai bună despre firmele care activează într-o zona de centru a orașului.
 2. 2. Servicii de secretariat - Împreună cu acest serviciu Virtual Office îți administrează activitatea din cadrul firmei, asigură un sistem de înregistrare și păstrare a corespondenței administrative, gestionare e-mail oficial și notificare personală a corespondenței recepționate.
 3. 3. Atribuire număr de telefon individual - Împreună cu acest serviciu Virtual Office îți alocă propria linie telefonică privată, recepționare personalizată a apelurilor și oferire consultanțe relevante clienților și partenerilor despre activitatea firmei sau serviciile și produsele comercializate.
servicii-fondarea-companiei-icon

Fondare firmă

Fii antreprenor împreună cu Virtual Office! Echipa noastră de profesioniști se ocupă de toate detaliile pentru înființarea unei societăți comerciale, modificarea datelor sau lichidarea acesteia. Cu Virtual Office ai certitudinea că ai ales varianta optimă din punct de vedere juridic și fiscal.

 1. 1. Înființarefirmă

  Procesul de creare a societății comerciale este destul de anevoios și necesită mult timp. Virtual Office înființează firma pentru tine. Virtual Office preia și simplifică procesul de activitate a firmei tale, cu acest serviciu vei evita neplăcerile și pierderile financiare cauzate de întocmirea necorespunzătoare a documentației necesare înființării și funcționării societății comerciale.

  Activitatea de antreprenoriat poate fi practicată sub următoarele forme organizatorico-juridice:

  • 1. Întreprindere individuală / Î.I.;
  • 2. Societate cu răspundere limitată / S.R.L.;
  • 3. Societate pe acțiuni / S.A.;
  • 4. Societate în nume colectiv;
  • 5. Societate în comandită;
  • 6. Cooperativă de întreprinzător;
  • 7. Cooperativă de producție;
  • 8. Întreprindere de arendă.

  Cele mai frecvent întâlnite forme organizatorico-juridice ale întreprinderilor în Republica Moldova sunt:

  • - Întreprindere individuală / Î.I.;
  • - Societate cu răspundere limitată / S.R.L.;
  • - Societate pe acțiuni / S.A.
 2. 2. Modificare societate

  În cadrul activității parvin necesități care impun urgentarea unor modificări și completări în cadrul societății comerciale. Virtual Office oferă cele mai rapide și eficiente soluții pentru următoarele acțiuni :

  • Majorare capital social;
  • Schimbare sediu social;
  • Cooptare asociat nou în firmă;
  • Retragere asociat;
  • Schimbare administrator firmă;
  • Reducere capital social;
  • Schimbare denumire firmă;
  • Modificare obiect de activitate.
 3. 3. Lichidare firmă

  Virtual Office se va ocupa de pregătirea tuturor actelor necesare privind lichidarea unei companii pentru a le prezenta la Camera Înregistrării de Stat. Dosarul va include:

  1. Cererea de înregistrare a suspendării activității, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
  2. Hotărârea organului competent al persoanei juridice privind suspendarea sau reluarea activității;
  3. Actele de constituire;
  4. Copia avizului de suspendare sau reluare a activității persoanei juridice, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;
  5. Ștampila (ștampilele) persoanei juridice;
  6. Avizul Comisiei Naționale a Pieței Financiare - pentru participanții profesioniști la piața financiară ne-bancară;
  7. Documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare.
servicii-contabilitate-icon

Contabilitate

Virtual Office administrează situația economică și juridică a firmei asigurând control și calitate în afacerea ta.

Cu serviciile de contabilitate Virtual Office, dispui de:

 1. Contabilitate

  Aplicarea serviciului pentru înregistrarea documentelor primare în conformitate cu normele legale în vigoare și principiile contabilității și anume:

  • Evidența analitică și sintetică a clienților și furnizorilor;
  • Evidența mijloacelor fixe și calculul uzurii;
  • Elaborarea balanței de verificare lunară;
  • Gestiunea contabilă și calcularea costurilor;
  • Întocmirea altor situații sau rapoarte cerute de legislația în vigoare;
  • Întocmirea, verificarea și certificarea bilanțului contabil.
 2. Consultanță fiscală

  Aplicare serviciu pentru planificarea obligațiilor de plată sub formă de taxe și impozite pentru a minimiza costul și pentru a putea gestiona corect dezvoltarea afacerii.

  • Consultanța fiscală privind legislația financiar-contabilă;
  • Acordare servicii profesionale privind asistența de specialitate la întocmirea declarațiilor pe venit și impozit;
  • Asistență privind creanțele bugetare (amenzi, penalități, majorări);
  • Asistență în perioada investigațiilor fiscale;
  • Consultanță privind organizarea fluxului informațional;
  • Informarea asupra modificărilor din domeniul financiar-contabil și fiscal;
  • Identificarea politicilor contabil-fiscale potrivite afacerii și aplicarea facilităților fiscale prevăzute de legislația în vigoare.
 3. Bilanțul contabil

  Aplicarea serviciului pentru aprecierea valorii, structura patrimoniului și gradul de îndatorare a întreprinderii, capacitatea de plată, coeficienţii de lichiditate, rezultatul financiar şi mulţi alţi indicatori. Întocmirea bilanțul contabil trimestrial și anual.

 4. Raportarea analitică

  Aplicarea serviciului pentru întocmirea documentelor contabile de ordin superior:

  • de salarizare;
  • organizare evidență activelor societății;
  • organizare activități pentru departamentul financiar/contabil;
  • monitorizare activității companiei.
servicii-branding-icon

Branding

Brandingul reprezintă un proces esențial în cadrul unei afaceri și, folosit eficient, poate asigura un profit substanțial. Un brand aduce reputație, încredere și recunoaștere în rândul consumatorilor sau clienților.

O imagine de brand cu impact este foarte greu de creat, dar mai ales de menținut. Virtual office deține toate resursele pentru a prezenta coerent identitatea companiei tale și a identifica corect strategia de brand ideală pentru rezultate vizibile de durată.

Serviciul Branding include crearea următoarelor elemente:

 1. Logo - un însemn grafic, un simbol unic, ușor de recunoscut care stă la baza identității unei companii;

 2. Site web - prezența afacerii în spațiul virtual care reprezintă o deschidere mult mai mare către publicul țintă / care promovează compania în fața unui număr mai mare de clienți;

 3. Magazin Online - o "vitrină pe internet" care oferă clienților posibilitatea de a cumpăra mai simplu ca niciodată;

 4. Cărți de vizită - identitatea companiei comasată într-un accesoriu de bază la întâlnirile cu clienţii şi partenerii de afaceri;

 5. Broșuri - un adevărat instrument de marketing, un catalog cu informații despre produse, servicii sau campanii publicitare;

 6. Digital Marketing - promovarea online a unui brand și gestionarea relațiilor cu clienții prin intermediul rețelelor de socializare.

Procesul de branding creat de Virtual Office cuprinde următoarele trepte:
 1. Înțelegem afacerea și necesitățile ei;
 2. Facem un audit de brand;
 3. Identificăm o strategie corectă de branding;
 4. Formulăm poziționarea și valorile brandului;
 5. Stabilim etapele implementării brandului și strategia de lansare;
 6. Lansarea/comunicarea brandului;
 7. Măsurăm rezultatele procesului.
Cu specialiștii Virtual Office afacerea ta capătă un nume atractiv și o identitate vizuală de impact.